STÖDSAMTAL

Alla människor går igenom tunga perioder i livet. Ofta är det då våra sociala relationer samt psykiska kapacitet ställs på prov. Oftast har vi de resurser som krävs för att gå igenom de svårigheter vi ställs inför. Men hur blir det om man vill prata om något man inte vill avlasta på sina vänner eller andra nära? Eller om man helt enkelt inte ser sig ha någon man vill använda som ”bollplank”?

Jag tror på att dialog är ett viktigt, om inte oumbärligt, verktyg när man upplever psykiska svårigheter – oavsett vad de är av för karaktär. Därför erbjuder jag mig som medmänniska att lyssna på dig, försöka hjälpa dig att hitta egna svar på dina egna problem och att vara ett stöd i din egen utveckling. Min uppfattning är att den utvecklande dialogen bör bygga på fundamenten trygghet, tillit, empati och äkthet – vilket är vad jag eftersträvar i samtliga samtal. Välkommen att kontakta mig om du är nyfiken!

PARSAMTAL
Precis som vi människor ibland upplever upp- och nedgångar i livet gör också två människor i en tät relation. Oftast lyckas vi lösa detta själva men ibland kan man vilja underlätta processen genom att ta in nya perspektiv i relationen. I ett parsamtal strävar jag efter att erbjuda båda parter att komma till tals genom en tillåtande atmosfär. Målet är att ni som par kommer fram till er egen bästa lösning. Hör av er här om ni vill veta mer!

OM MIG
Baserad i Stockholm och med beteendevetenskaplig grund ser jag dialog som ett sätt att erbjuda utveckling. Med erfarenhet av samtal med människor med olika slags svårigheter, ”svåra” som ”lätta”, vill jag erbjuda dig möjligheten till samtal.